юни 23, 2024

Motosport.bg

Мото новини от последните минути

В пандемията автомобилният парк в България още по-бързо и застрашително застарява

Не е новина, че автомобилният парк у нас е изключително остарял. През последните години беше започнала плаха промяна към подобряване на съотношението между пласираните нови и  автомобили втора употреба на преклонна възраст. Но с идването на COVID-19 тенденцията пак се обърна.

По официални данни, в края на 2020 г. средната възраст на автомобилите, които се движат по нашите пътища, е над 19 години. Леките автомобили до 5 години са само 6%, а повече от 70% от автомобилите са над 15 години. За съжаление през първия месец на 2021 г. ситуацията продължава да се влошава със застрашителни темпове.

България значително изостава от другите европейски страни по отношение на използването на екологични и безопасни превозни средства. Към настоящия момент автопаркът в нашата държава е отчайващо стар, морално и физически.

Храбрин Иванчев, Председател на Асоциацията  на автомобилните производители казва:  „През месец януари на 2021 г. броят на автомобилите на възраст над 20 години се е увеличил с 8% спрямо същия месец на миналата година (със 109 703 броя). Като тези автомобили са достигнали рекордно висок дял – 48% от всички регистрирани ППС в България, или 1 845 856 броя ППС от общо регистрирани 3 813 677 бр. Това означава, че половината от използваните автомобили в нашата държава имат стандарти за екологичност и безопасност отпреди 20 и повече години. Делът на автомобилите, които са на възраст над 15 години, вече достигна безпрецедентните 75%. Обръщаме се към държавните институции с призив за спешни мерки за справяне с негативните тенденции, свързани със застаряването на парка.”

Връзката между възрастта на автомобилите и тяхната сигурност и надеждност е задълбочено изследвана и многократно доказана в световен мащаб.

Използването на стари коли, в лошо техническо състояние, без да са оборудвани със съвременни технологии за безопасност и екологичност, пряко води до значително по-висока смъртност при пътни произшествия в България. Води и до замърсяване на въздуха с вредни емисии, което също е изключително важен фактор за продължителността и качеството на живота, които имаме в нашата страна.

Асоциацията на автомобилните производители има готовност да дискутира със съответните  държавни органи конкретни предложения за подобряване състоянието на автомобилния парк у нас.

Ето част от позицията на ААП:  „Призоваваме за разработване на държавна политика за мобилност и за управляване на процесите, свързани с автопарка. Необходимо е незабавно създаване на  правила и контрол при вноса на употребявани автомобили, както и при тяхната експлоатация и ремонт.“