Богдан Николов е предложен за удостояване с орден „Стара планина“

Министерският съвет прие Решение за предложение до Президента на Република България за награждаване на Богдан Николов с орден „Стара планина“ […]